Borang Pengesahan Pembayaran
Pakej Sistem Jualan Pro


Lakukan pembayaran sebanyak RM247 ke salah satu akaun di bawah:

Bank
Pemilik Akaun
No. Akaun
Maybank
RB Global Network
562021612294
CIMB
Rahman Basri
12160003139209
Bank Islam
Rahman Basri
08068020368744
Paypal
Rahman Basri
abdrahmanbasri@gmail.com

Masukkan alamat email jualanpro@gmail.com untuk rujukan bagi perbankan online.

*Jika bayaran melalui paypal, jumlah yang anda perlu bayar ialah USD 85

Sila isikan borang dibawah lengkap dengan data yang benar dan sah sahaja. Sebarang maklumat palsu adalah dilarang sama sekali. IP anda akan direkod untuk tujuan keselamatan.

* menandakan ruangan tersebut WAJIB di isi.

 
Nama Penuh Anda
:
*
Alamat Email Anda
:
*
No.Telefon Anda
:
*

Alamat Surat Menyurat
(Jika Perlu)

:
Produk & Pembayaran
:
*
Kaedah Pembayaran
:
*
Tarikh Pembayaran
:
*
Masa Pembayaran
:
*
Bukti Transaksi Pembayaran
:
*
Nota Tambahan (jika perlu)
: